Traditionellt används röntgenlösningar för att mäta volymen i en silo eller godsficka. Nackdelen med metoden är att det kan vara farligt för den som ska sköta anläggningen samtidigt som mätresultatet inte blir tillförlitligt. 

Jämtkraft använder PreEye Volume solution, där en laserskanner som är monterad ovanför bränslesilon mäter volymen. Fördelen med PreEye Volume solution är att den inte är känslig för damm och att den kan mäta material av olika sammansättning, till exempel porösa material eller blandmaterial.