Varje timme hanterar gruvbolaget Boliden stora mängder gods på sina bandtransportörer. I malningsprocessen är det viktigt att exakt rätt mängd gods transporteras på bandtransportören för att inte processen ska störas.

Tidigare användes bandvågar för att styra godsflödet, men de fungerade inte tillfredsställande eftersom bandtransportören lutar och påverkar därmed mätresultaten.