Gruvbolaget LKAB:s bandtransportörer körs 24 timmar om dygnet, 364 dagar per år och transporterar i genomsnitt 500 ton gods per timme. 

Ett stort problem är att när transportbanden kommer ur läge och börjar vandra i sidled kan godset som transporteras hamna vid sidan av bandet. Dessutom riskerar bandet att skadas av omkringliggande ramverk.

Traditionellt justeras rullställen med ”slägga och skiftnyckel”. En givare larmar kontrollrummet när något inte är i sin ordning, men det tar fem minuter innan den stoppar transportören och då kan en stor del av bandet redan vara förstört.

För att komma tillrätta med de här problemen har LKAB installerat PreEye belt conveyor solution med bland annat funktion för automatisk sidovandringskontroll vid gruvan i Kiruna.

– Den största fördelen är att systemet minskar risken för haverier. Vi undviker driftstopp och produktionsbortfall. Dessutom förlängs livslängden på banden, säger Mats Fagerlund, underhållsingenjör med ansvar för LKAB:s bandtransportörer.