Säkerhet och underhåll

Säkerhet och underhåll

De optiska givarna har inte någon mekanisk kontakt med mätobjektet vilket innebär att inget slitage förekommer.

Laserskannrar är av laserklass 1 vilket gör dessa helt säkra för ögonen. För riktlinjer och säkerhet hänvisas till Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Säkerhet och underhåll