Mätteknik

Mätteknik

Med PreEye Volume solution mäts materialet med väldigt många fler mätpunkter (upp till 360 punkter) jämfört med traditionella lösningar som mäter i 1 punkt. 

Resultatet blir en bättre bild av materialet och hur det ligger i utrymmet – felmarginalen är endast 3-5 %. Det finns även lösningar för volymuppskattning när delar av utrymmet döljs av gods som lastas.

Volymmätning visar bland annat fyllnadsgrad i procent, maxhöjd på gods, lägstanivå samt medelnivå av gods.

Mätteknik