Installation

Installation

Givaren väljs utifrån önskat mätområde, materialets egenskaper samt utifrån utrymmet som ska mätas. Normalt monteras en givare, eller flera om så behövs. 

För mätning av volym i godsficka och silo monteras givaren på en punkt högst upp i fickan. Givaren fästs på ett enkelt modulfäste som anpassas efter omständigheterna i fickan.

För mätning av volym i järnvägsvagnar eller olika transportfordon monteras givaren på en båge som fordonet passerar under. Oavsett användningsområde kopplas givaren till ett styrsystem.

Gränssnitt

Givaren stödjer i stort sett alla tänkbara integrationer med på marknaden förekommande styrsystem.

Installation