Användningsområden

Användningsområden

PreEye Volume solution används för att mäta godsmängden i ett definierat utrymme, det vill säga en silo eller ficka. Det går även att mäta storleken på silon/fickan. Omvänt kan det tomma utrymmet eller avsaknad av material mätas. 

Givaren är ypperlig för att mäta olika material som annars kan ge en stor felmarginal (till exempel porösa material, blandmaterial eller liknande).

Mätning med givare minimerar risken för felmätningar och sänker kostnaderna för reparationer och service relaterade till ojämn drift av anläggningen.

Användningsområden