Mätteknik

Mätteknik

Givaren mäter med väldigt många fler mätpunkter (upp till 360 punkter) jämfört med traditionella lösningar som mäter i 1 punkt. Resultatet blir ett mer exakt värde jämfört med manuell hantering. 

PreEye positioning solution är en beröringsfri mätmetod vilket minskar behov av underhåll och underhållskostnader.

Mätteknik