Installation

Installation

Positioneringen sker med hjälp av en givare som fästs på till exempel en industrirobotarm eller ett föremål. Alternativt passerar fordonet eller föremålet givaren. Givaren fästs på ett enkelt modulfäste, som anpassas efter omständigheterna. Oavsett användningsområde kopplas skannern till ett styrsystem.

Normalt monteras en givare, eller flera om så behövs. Det är möjligt att ansluta flera givare till samma beräkningsenhet, till detta krävs modulen för multipla anslutningar.  

Gränssnitt

Givaren stödjer i stort sett alla tänkbara integrationer med på marknaden förekommande system.

Installation