Användningsområden

Användningsområden

PreEye Positioning solution används till exempel på en industrirobotarm för att kunna positionera roboten i förhållande till ett föremål.

Lösningen går också att använda omvänt, det vill säga att givaren är fast monterad för att positionera olika typer av fordon (till exempel lastbilar, lastmaskiner, järnvägsvagnar etc.) för att på ett enkelt och förutbestämt sätt påbörja eller avsluta en process; till exempel lastning och lossning av material vid en förutbestämd punkt.

PreEye Positioning solution ger ett högt automatiserat flödes om ger möjlighet till snabbare processer.

PreEye Positioning solution är en flexibel lösning som går att applicera på en rad olika processer.

Användningsområden