Mätteknik

Mätteknik

Materialet mäts med väldigt många fler mätpunkter (upp till 360 punkter) jämfört med traditionella lösningar som mäter i 1 punkt. Resultatet blir en tydligare bild av det aktuella flödet på transportbandet. 

PreEye Object sorter solution är en beröringsfri mätmetod vilket minskar behov av underhåll och underhållskostnader.

Mätteknik