Användningsområden

Användningsområden

PreEye Object sorter solution används för att klassificera och mäta föremål i ett flöde på ett transportband. Felaktiga föremål, eller flera olika föremål som har blandats ihop, kan i realtid kontrolleras och sorteras ut ur flödet. 

PreEye Object sorter solution ger ett högt automatiserat flöde som ger möjlighet till ett större genomflöde av föremål.

Mätning med linjelaserskanner minimerar risken för felmätningar. Givaren är ypperlig för att mäta olika material som med andra mätmetoder kan orsaka en stor felmarginal (till exempel porösa material, blandmaterial eller liknande).

Användningsområden