Object sorter solution

Klassificering och mätning av föremål

PreEye Object sorter solution för bandtransportörer klassificerar och mäter föremål som passerar på transportbandet.

Felaktiga föremål eller sammanblandade föremål kan enkelt sorteras ut i en högt automatiserad process.

Lösningen mäter materialet beröringsfritt och därmed förekommer inget slitage och underhållskostnaderna av systemet blir låga. Lösningen ger ett noggrant värde, oavsett vilket material som mäts är tillverkat av eller består av.

Med PreEye Object sorter solution bibehålls produktionen, akuta driftsstopp undviks och underhållskostnaderna minskar.

Läs mer om hur H&M hanterar paketsortering vid sin logistikterminal i Polen.

Ladda ner produktblad:
PDF
Object sorter solution