Säkerhet och underhåll

Säkerhet och underhåll

Laserskannern är en optisk givare som inte har någon mekanisk kontakt med mätobjektet vilket innebär att inget slitage förekommer.

Laserskannrar är av laserklass 1-2 vilket gör dessa helt säkra för ögonen. För riktlinjer och säkerhet hänvisas till Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Säkerhet och underhåll