Mätteknik

Mätteknik

Materialet mäts med en linjelaserskanner vilket ger väldigt många fler mätpunkter (upp till 360 punkter) jämfört med standardlösningar som mäter i 1 punkt. Resultatet blir en tydligare bild av det aktuella flödet på transportbandet.

Mätteknik