Installation

Installation

Vi erbjuder fyra olika moduler av PreEye Belt conveyor solution:

  • Basic för flödesmätning.
  • Standard för flödesmätning, band och godsposition
  • Premium för flödesmätning, band och godsposition samt bandkontroll.
  • Premium Plus för flödesmätning, band och godsposition, bandkontroll samt detektering av icke önskvärt gods.

Olika lösningar, för inomhus eller utomhusbruk, finns sedan att välja till efter behov. Det är möjligt att ansluta flera skannerenheter till samma beräkningsenhet, till detta krävs modulen för multipla anslutningar.

Installation