Användningsområden

Användningsområden

PreEye Belt conveyor solution används för att övervaka olika delar i ett flöde på ett transportband.

Volym, flöde och densitet

Mäter bulkvolym och massflödet om bulkdensiteten är känd. Även bulkdensiteten kan beräknas om massflödet är känt. För beräkning av bulkdensiteten krävs insignal som levererar aktuellt massflöde.

Sidovandringsövervakning

Kontrollerar bandtransportörer genom en sidovandringsvakt. Kompletterad med loggning är det möjligt att se sidledsposition över tid.

Automatisk sidovandringskontroll

Kontroll av bandets sidledsposition via ett aktivt styrt rullställ. Styrningen sköts automatiskt med hög upplösning som möjliggör korrigering av bandets position i sidled.

Bandskadeanalys

Kontinuerlig analys av bandet vilket gör att skador på bandets kanter kan identifieras och åtgärdas innan akuta driftsstopp.

Godsprofilsövervakning

Information om godsets profil och avvikande mönster används för att upptäcka avvikande föremål eller godsfragment av avvikande storlek. 

Användningsområden