Belt conveyor solution

Övervakning av transportband

PreEye Belt conveyor solution för bandtransportörer mäter och övervakar mängden material som passerar på transportbandet. Samtidigt övervakas själva bandet för skador och sidovandring.

Skannern mäter materialet med laser och därför förekommer inget slitage och underhållskostnaderna blir låga. Skannern ger ett noggrant värde, oavsett vilket material som mäts. Med PreEye Belt conveyor solution bibehålls produktionen, akuta driftsstopp undviks och underhållskostnaderna minskar.

Läs mer om hur Preeye Belt conveyor solution minskar underhållet hos LKAB.

Ladda ner produktblad:
PDF
Belt conveyor solution