Ductus PreEye AB är ett IT-företag med bred och djup kunskap inom verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Vi säljer färdiga produkter och tar även fram skräddarsydda lösningar.

Inom affärsområdet PreEye solutions levererar vi produkter för identifiering, positionering, mobilitet, integration, logistik och underhåll.