Softcenter har fått uppdraget att hjälpa LKAB att ytterligare effektivisera och kvalitetssäkra vägningen av spårbundna fordon.

LKAB i Kiruna använder PreEye Positioning solution i ytterligare ett FoU-projekt för mätningar på lastmaskiner under jord. Projektet kommer att pågå en bra bit in på 2013.

Vi på Softcenter känner oss stolta att få hjälpa LKAB i detta arbete.