ProcessIT Innovations publicerar tillsammans med Ductus PreEye en rapport över hur sex processindustrier i norra Sverige ser på uppkopplade system och analys av stora datamängder. Rapporten finns att läsa på ProcessIT Innovations hemsida.