Softcenter tackar för fortsatt förtroende kring optisk mätning. Denna gång har LKAB valt att använda oss som leverantör av ett temperaturövervakningssystem till deras Kiln i KK4.

Softcenter har sedan tidigare även levererat likadana system till kiln i både KK2 och KK3.