Softcenter tackar St Gobain Weber för att dom väljer PreEye BCS för flödesmätning av lecakulor på transportband