Softcenter tackar SCA Munksund för att dom väljer PreEye BCS för flödesmätning av flis på transportband till kokeriet