ASM Askersund väljer PreEye BCS för flödesmätning av material på transportband vid Boliden i Garpenberg.