Umeå energi väljer PreEye BCS för flödesmätning av flis på transportbandet till pannan.