Softcenter har tillsammans med LKAB tagit fram en vagn för schaktmätning.
Denna utrustning används för att bestämma vilken grad av underhåll som krävs i schaktet.
Utrustningen är fjärrstyrd och både filmar och skannar schaktet i 3D.