Softcenter deltar i optimeringsprojekt av malmtrafiken

Softcenter levererar optiska lösningar för att ge ny kunskap kring lastningen på malmtrafiken. PreEye används här till volymmätning av malmvagnar och positionering av malmvagnar vid lastning. Vidare arbetar vi med analys av både fordon och lastningen utifrån vårt optiska perspektiv.