IT-företaget Softcenter med säte i Kiruna och Luleå har fått en order på optiska system till företaget Swedwood International som tillverkar komponenter till IKEA-möbler.
– Det är något av ett genombrott för våra produkter utomlands och Swedwood International som är ett dotterbolag till IKEA och har 40 fabriker worldwide är givetvis en bra referenskund, säger Thomas Björnström vd på Softcenter.  

Systemet är en vidareutveckling av Softcenters produkter inom beröringsfri optisk mätning och ska hjälpa Swedwood att styra produktionsprocessen i tillverkningen av möbeldelar till IKEA:s möbelsortiment. Ordern på det optiska systemet är i ett första läge värd 2 miljoner och leveranser har skett till Polen, Portugal och USA.
– Ett avtal om leverans till resterande fabriker världen över är på väg att tecknas, säger Thomas Björnström
Kort innebär systemlösningen att man med en egenutvecklad mjukvara och laserscanner övervakar de tillverkade komponenterna som transporteras till slutstationen. Om någon komponent har ett fel eller har felaktig information varnar systemet automatisk så att produktionen inte störs.
- The Softcenter system for piece counting helps to keep track in our production and provides us with reliable information to get more effective. säger Michael Ober, projektledare Swedwood International.