SoftCenter lyfts fram av IUC Norrbotten som ett lyckat exempel på hur specialiserade underleverantörers kunnande kan bli framgångsrika exportprodukter.

Utvecklingsföretaget IUC Norrbottens huvuduppgift är att skapa tillväxt i Norrbottens näringsliv, då främst inom basindustrinära, produktägande och entreprenörsledda företag. Under SoftCenters utveckling har IUC Norrbotten genom åren bidragit med värdefull kompetens.

- Många företag har vuxit upp kring basindustrin men inte insett vad de kan åstadkomma utanför den, säger Anders Högström, vd i IUC Norrbotten till Norrbottens-Kuriren.