Inom många verksamheter är det viktigt att kunna mäta volymer av olika material eller produkter för att verksamheten ska fungera optimalt. 

Vanliga frågor kring volym är:

  • Hur stor volym transporterar egentligen varje transportband?
  • Hur mycket material finns i godsfickan?
  • Hur ser fyllningsprofilen ut?
  • Hur mycket tomt utrymme finns kvar?
  • Hur stor är felmarginalen i mätningen?
  • Kan jag mäta blandmateriel (med olika specifik vikt), porösa material och liknande?