Inom ett stort antal industrier och verksamheter finns transportband som transporterar stora mängder material. Snedbelastning av transportbandet på grund av fellastat gods eller ojämn tillförsel av gods kan ge bandskador.

Särskilt i våta processer finns risken för sidovandring av transportbandet med risk för kostsamma bandskador och akuta driftsstopp som följd. Traditionellt har justeringar av bandtransportörer lösts med ”skiftnyckel och slägga” alternativt andra mekaniska, icke-automatiserade, lösningar.