Kraven på spårbarhet och automatisk bortsortering av felaktigheter ökar i många branscher – allt från postsortering, bagagehantering till tunga industriprocesser.

Traditionellt har manuell hantering gjort processen långsam och mindre tillförlitlig, men PreEyes sorteringslösning PreEye Object sorter solution löser behoven smartare.

Vanliga frågor kring sortering är:

  • Hur ökar jag graden av automatisering i min flödesprocess?
  • Hur kan spårbarhet garanteras i processen?
  • Hur kan felaktig hantering minimeras?
  • Hur kan olika material, produkter och storlekar samköras i samma process?