Traditionellt har positioneringsfrågor lösts med till exempel manuell övervakning och mekaniska brytare, men vår beröringsfria mätmetod erbjuder en bättre kostnadseffektivitet och driftsäkerhet.

Att veta var ett fordon befinner sig i förhållande till fasta föremål eller till andra fordon skapar säkerhet och ger förutsättningar till en ökad produktion och effektivitet. Och att positionera en plockrobot i förhållande till föremål på ett transportband gör att processen kan öka, utan att noggrannhet och precision minskar.