Sedan 1992 arbetar vi på PreEye med utveckling av olika system och lösningar för industrin. Vi har även under en längre tid varit delaktiga i den forskning som bedrivs inom området optisk mätning, i nära samarbete med Luleå tekniska universitet. Detta har bidragit till att öka vår samlade kompetens i området kring optisk mätning.

Denna kompetens använder vi vid olika former av kundanpassade lösningar baserade på vår plattform.